Απασχόληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης και γραμματειακή υποστήριξη -ΔΔΕ Δράμας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΑΞΗ 18η 17.08.2021

Τοποθετήσεις – Οργανικά κενά μετά από βελτιώσεις – Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΔΕ