Βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα κενά Β’ φάση

Εναπομείναντα κενά για Βελτιώσεις-Οριστικές Τοποθετήσεις Β’ ΦΑΣΗ

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υπηρεσιακών μεταβολών – Νέες ημερομηνίες

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Κενά ειδικής αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υπηρεσιακών μεταβολών

Τοποθετήσεις υπεράριθμων