Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ.Δ.Ε. Δράμας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)  της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

Οι δεκτοί υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στο Διευθυντή Σχολικής Μονάδας η Ε.Κ. υποψηφιότητας, αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος από τις 11-10-2023 έως και τις 12-10-2023.

Δείτε τους πίνακες εδώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ