Για δική σας διευκόλυνση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Κατάθεση των Εγγράφων σας ή της Αίτησής, μέσω της νέας μας εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, eTools. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eTools, στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2021-2022-ΝΕΟ Download
ΕΝΤΥΠΟ-1 Download
ΕΝΤΥΠΟ-2 Download
ΕΝΤΥΠΟ-3 Download
ΕΝΤΥΠΟ-4 Download
ΕΝΤΥΠΟ-5 Download
ΕΝΤΥΠΟ-6 Download
ΕΝΤΥΠΟ-7-Αίτηση-Άδειας-Άσκησης-Ιδ-Έργου Download
ΕΝΤΥΠΟ-8-Αίτηση-Άδειας-Άσκησης-Ιδ-Έργου-ΕΕΠ-ΕΒΠ Download
ΕΝΤΥΠΟ-9-ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΕΕΠ-ΕΒΠ Download
ΕΝΤΥΠΟ-10-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΕΕΠ-ΕΒΠ Download
Υ.-Δ._ΜΗ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ Download
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Α Download
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Β Download
Γενικό Έντυπο Αίτησης Download