Για δική σας διευκόλυνση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Κατάθεση των Εγγράφων σας ή της Αίτησής, μέσω της νέας μας εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, eTools. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eTools, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δικαιολογητικά πρόσληψης-τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δικαιολογητικά πρώτης μισθοδοσίας αναπληρωτών

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης