ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Νικηφόρος
Δράμα
Τ.Κ. 660 37
Διευθυντής: Σισμανίδης Ιωάννης
Τηλ.: 2521090218
Fax: 2521090221
E-mail: mail@gym-nikif.dra.sch.gr
http://gym-nikif.dra.sch.gr/
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι
Δράμα
Τ.Κ. 660 35
Διευθύντρια: Τερζοπούλου Χριστίνα

Τηλ.: 2524022142
Fax: 2524022466
E-mail: mail@gym-paran.dra.sch.gr
http://gymparan.mysch.gr/