Άδειες Εκπαιδευτικών – Νομοθεσία

Δείτε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ