ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

Γούναρη & Καστρινού
Δράμα
τ.κ. 661 00
Διευθυντής: Πλάτανος Φώτιος

Τηλ.: 2521095457
Fax: 2521095479
E-mail: mail@tee-eid-agogis.dra.sch.gr
http://tee-eid-agogis.dra.sch.gr/
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα
Τ.Κ. 661 00
Διευθύντρια: Γκουδεσίδου Σοφία

Τηλ.: 2521095800
Fax: 2521026880
E-mail: eeeekdra@sch.gr
http://eeeek.dra.sch.gr