Για δική σας διευκόλυνση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Κατάθεση των Εγγράφων σας ή της Αίτησής, μέσω της νέας μας εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, eTools. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eTools, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στην ενότητα αυτή βρίσκονται υποδείγματα εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, αφού τα προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους, για την ενημέρωση της Δ.Δ.Ε. (μετακινήσεις στο εσωτερικό) ή την έγκριση της μετακίνησής τους από τη Δ.Δ.Ε. (μετακινήσεις στο εξωτερικό).