ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την λειτουργία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Παρακαλούμε τις σχολικές μονάδες, καθώς και το σύνολο των πολιτών και φορέων που απευθύνονται στη ΔΔΕ Δράμας, να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή –είτε σκαναρισμένα με σφραγίδα (όπου απαιτείται) και υπογραφή είτε με ηλεκτρονική υπογραφή- χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Υπενθυμίζουμε ότι η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης επιτρέπεται μόνον κατόπιν ραντεβού και για τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Ανακοίνωση κατασκευής νέου ιστότοπου

Ενημερώνουμε ότι το τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Δράμας εργάζεται στην κατασκευή ενός νέου αναβαθμισμένου ιστότοπου της Δ/νσης, ο οποίος θα βρίσκεται σε λειτουργία σύντομα.

Εκτύπωση

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος

Δημοσιεύθηκε στις .