Εκπαίδευση για το Μέλλον: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Στάσεων για την Προσέγγιση των Προκλήσεων