Διευθυντής
Κιουλάνης Σπυρίδων Γραφείο Τηλέφωνο email
224 2521351225 mail@dide.dra.sch.gr
         
Γραμματεία Διεύθυνσης
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο email
Πρωτόκολλο – Αρχείο – Αλληλογραφία – Έλεγχος Γνησιότητας τίτλων (απολυτήρια/πτυχία)
Χατζηβασιλείου Θεοδώρα

Αθανάσιος Κούτρας

225 2521351225 mail@dide.dra.sch.gr
         
Τμήμα Α’ Διοικητικού
Προϊστάμενος Γραφείο Τηλέφωνο email
Αραμπατζής Θεόδωρος 227 2521351227 dioik@dide.dra.sch.gr
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο  
Οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών (Πανελλαδικές εξετάσεις, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, κ.ά) Αραμπατζής Θεόδωρος 227 2521351227 dioik@dide.dra.sch.gr
Έγκριση των ωρολογίων προγραμμάτων Σχολικές μεταβολές (ίδρυση,
κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή,
υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία)
Ευρωπαϊκά προγράμματα – εκπαιδευτικές επισκέψεις – ανταλλαγές – εκδρομές μαθητών
Έλεγχος ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής
Εποπτεία ιδιωτικών σχολείων
Αναγγελίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας κατ’ οίκον/φροντηστήρια/κέντρα ξένων γλωσσών
Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων Μυλωνάς Θεόδωρος 227 2521351227 dioik@dide.dra.sch.gr
Διαχείριση Αποθηκών
         
Τμήμα Β’ Οικονομικού
Προϊστάμενος Γραφείο Τηλέφωνο email
Χατζηνικολάου Στέφανος 229 2521351229 misthod@dide.dra.sch.gr
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο  
Τακτική Μισθοδοσία – Μισθοδοσία Ωρομισθίων/Αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού Χατζηνικολάου Στέφανος 229 2521351229 misthod@dide.dra.sch.gr
Χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Οικονομικά Στοιχεία για έκδοση ΔΑΥΚ
Οδοιπορικά
Σύνταξη-παρακολούθηση-εκτέλεση προϋπολογισμού Διεύθυνσης Κεκέογλου Ελένη 229 2521351229 misthod@dide.dra.sch.gr
Έκδοση πράξεων μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών
Υπερωρίες – ΑΠΔ
Μισθοδοσία αναπληρωτών Τόλιος Ηλίας
Τουγουντζόγλου Άννα
229 2521351229 misthod@dide.dra.sch.gr
Τήρηση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού Διεύθυνσης (Προσωπικό Μητρώο)
Μεταφορά μαθητών
Αλληλογραφία
Τζιάρας Βασίλειος 298 2521351229 misthod@dide.dra.sch.gr
         
Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Προϊσταμένη Γραφείο Τηλέφωνο email
Δημαρίδου Ευτέρπη 226 2521351226 y-metavoles@dide.dra.sch.gr
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο  
Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών-διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης (Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις) Δημαρίδου Ευτέρπη

Τσιόγκα Αικατερίνη

226 2521351226 y-metavoles@dide.dra.sch.gr
Διορισμοί- Μεταθέσεις -Μετατάξεις- Αποσπάσεις- Τοποθετήσεις- Αναγνώριση Προϋπηρεσιών
Μονιμοποιήσεις- Βαθμολογική κατατάξη υπαλλήλων-Μειώσεις Ωραρίων
Απόδοση 2ης ειδικότητας εκπαιδευτικών
Κινητικότητα μέσω Ε.Σ.Κ.
Αξιολόγηση Διοικητικών υπαλλήλων
Απογραφή, Διαύγεια, e-data
Έλεγχος Γνησιότητας τίτλων μονίμων
Myschool Σαρίδου Άννα 226
Άδειες Προσωπικού – Υγειονομικές Επιτροπές
Διαχείριση πληροφοριακού συστήματος apografi (οργανόγραμμα)
Υπεύθυνη Μαθητείας
Γαζάνη Ερατώ 209 2521351209 adeies@dide.dra.sch.gr
Συντάξεις – Απολύσεις Κουστέλιου Ιωάννα
Αναπληρωτές (Προσλήψεις – Τοποθετήσεις – Αναγνώριση Προϋπηρεσίας -Αρχείο) Αξαρλή Δήμητρα
Αλεξανδράκη Χριστίνα
230 2521351230 anapl@dide.dra.sch.gr
Έλεγχος Γνησιότητας τίτλων αναπληρωτών
Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μάττα Χριστίνα
Κακατσίδης Ιάκωβος
222 2521351222 pysde@dide.dra.sch.gr
Σύνταξη/Αποστολή αποφάσεων ΠΥΣΔΕ
Τήρηση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού Διεύθυνσης (Προσωπικό Μητρώο)
Καρακασίδου Αλεξάνδρα 209 2521351209
         
Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Προϊσταμένη Γραφείο Τηλέφωνο email
Ζωτίδου Μαρία 228 2521351228 plirof@dide.dra.sch.gr
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο  
Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου.
Ζωτίδου Μαρία

Κρούπη Ελένη

228 2521351228 plirof@dide.dra.sch.gr
Δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων
Ανάπτυξη, συντήρηση, διαχείριση ψηφιακών εφαρμογών (e-tools)
Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου
Παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης
Mέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων
Ψηφιοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών
Ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής
Υποστήριξη συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων
Ψηφιακές Υπογραφές
         
Υπέυθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
Υπεύθυνος Γραφείο Τηλέφωνο email
         
Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Προϊσταμένος Γραφείο Τηλέφωνο email
Πάππος Χρήστος 223 2521351223 ekp-them@dide.dra.sch.gr
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο  
Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση – Αξιολόγηση μαθητών Πάππος Χρήστος

Πλιάκου Ελπίς

Παραλή Αικατερίνη

223 2521351223 ekp-them@dide.dra.sch.gr
Αναλυτικά προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας
Διαίρεση τάξεων σε τμήματα
Θέματα ειδικής αγωγής – Έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας
Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών
Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
Εκλογές Αιρετών
Καταγραφή κενών – πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες 2521351223 ekp-them@dide.dra.sch.gr
Επαγγελματική Εκπαίδευση
         
Φυσική Αγωγή και Σχολικός Αθλητισμός (Φ.Α.ΣΧ.Α)
Υπεύθυνος Γραφείο Τηλέφωνο email
Καραβασίλογλου Σάββας 231 2521351231 grfa@dide.dra.sch.gr
Αρμοδιότητες Υπάλληλοι Γραφείο Τηλέφωνο email
Διοργάνωση, συντονισμός και εποπτεία σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων – σχολικών αγώνων και παρελάσεων Καραβασίλογλου Σάββας
Τζεφαλής Δημήτριος
Συμεωνίδης Συμεών
Τσακπινίδου Σωτηρία
231 2521351231 grfa@dide.dra.sch.gr
         
Σχολικές Δραστηριότητες (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας & Πολιτιστικών)
Υπεύθυνος Γραφείο Τηλέφωνο email
Μπαντής Γεώργιος 230 2521351230 ypsd@dide.dra.sch.gr
         
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Υπεύθυνος Γραφείο Τηλέφωνο email
Παρασκευαΐδης Πέτρος 232 2521351232 ysep@dide.dra.sch.gr
         
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
Υπεύθυνος Γραφείο Τηλέφωνο email
Παναγιώτης Παζούλης 6ο Γυμνάσιο 2521027681 mail@ekfe.dra.sch.gr
         
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
  Γραφείο Τηλέφωνο email
Φυσικής Αγωγής – ΠΕ11 Καμέας Νικόλαος 210 2521351210 sym11-dedra@dide.dra.sch.gr
Φιλολόγων- ΠΕ02 Συμεωνίδης Βασίλειος 210 2521351210 sym02-dedra@dide.dra.sch.gr
         
         
ΆΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
         
Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ)
Προϊσταμένος Γραφείο Τηλέφωνο email
Αλβανόπουλος Γεώργιος 3ο Γυμνάσιο 2521076511 mail@kesy.dra.sch.gr
         
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Παρανεστίου (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)
Υπεύθυνος Γραφείο Τηλέφωνο email
Καρυπίδης Γεώργιος Παρανέστι 2524021005 kpe-paran@sch.gr
         
Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
Διευθυντής Διεύθυνση Τηλέφωνο email
Καριπίδης Νίκος Παπαφλέσσα 10 2521026880 mail@sde-dramas.dra.sch.gr