Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον

Η προθεσμία για την ανανέωση αδειών διδασκαλίας έληξε στις 30/11/2021. Συνεπώς είναι πλέον δυνατή μόνο η υποβολή αναγγελίας έναρξης και όχι ανανέωσης.

Η διαδικασία στη ΔΔΕ Δράμας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής eTools στη διεύθυνση https://tools-dide.dra.sch.gr/tools

Την πρώτη φορά που εισέρχεται κάποιος νέος χρήστης, κάνει εγγραφή επιλέγοντας “Ιδιώτες-Φροντιστήρια” στη φόρμα που ακολουθεί. Στη συνέχεια συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και με την κατάθεση της αίτησής του λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται από υπαλλήλους της ΔΔΕ Δράμας και, εφόσον απαιτείται, ακολουθεί επικοινωνία με τον/την ενδιαφερόμενο/η στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει για την παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών εγγράφων. Εφόσον έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, η Διεύθυνση αποστέλλει τη σχετική απόφαση στον/την ενδιαφερόμενο/η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας έχουν ως εξής:

  1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου/επάρκειας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή μέσω της εφαρμογής «e-Dilosi» (πλέον μέσω gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 78844/Ν1 ΥΑ
  3. Γνωμάτευση Παθολόγου/Γενικού Γιατρού (του δημοσίου ή ιδιώτη)
  4. Γνωμάτευση Ψυχιάτρου (του δημοσίου ή ιδιώτη)
  5. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες διαβάστε την 78844/Ν1/1-7-2021 ΥΑ όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:

Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης:

0 απαντήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση;
Μη διστάσετε να συνεισφέρετε!

Αφήστε μια απάντηση