Άδειες Διδασκαλίας – Διαδικασία και δικαιολογητικά

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία.

 

Η προθεσμία για την ανανέωση αδειών διδασκαλίας έληξε στις 30/11/2021. Συνεπώς είναι πλέον δυνατή μόνο η υποβολή αναγγελίας έναρξης και όχι ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία 225 και 227 της ΔΔΕ Δράμας (αρμόδιοι υπάλληλοι: Α. Τουγουντζόγλου τηλ: 2521351225 και Θ. Αραμπατζής τηλ: 2521351227).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας έχουν ως εξής:

  1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου/επάρκειας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή μέσω της εφαρμογής «e-Dilosi» (πλέον μέσω gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 78844/Ν1 ΥΑ (συμπληρωμένο πρότυπο υπάρχει στο τέλος της σελίδας)
  3. Γνωμάτευση Παθολόγου/Γενικού Γιατρού (του δημοσίου ή ιδιώτη)
  4. Γνωμάτευση Ψυχιάτρου (του δημοσίου ή ιδιώτη)
  5. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Μετά το πέρας του ελέγχου, η Διεύθυνση αποστέλλει τη σχετική απόφαση στον/την ενδιαφερόμενο/η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες διαβάστε την 78844/Ν1/1-7-2021 ΥΑ όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:

78844_N1_1.7.2021-YA-ΣΕ-ΦΕΚ Λήψη

Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης:

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΑΔΕΙΕΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Λήψη