Για δική σας διευκόλυνση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Κατάθεση των Εγγράφων σας ή της Αίτησής, μέσω της νέας μας εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, eTools. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eTools, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι παρακάτω λίστες ελέγχου αποτυπώνουν συνοπτικά τα έγγραφα που οι σχολικές μονάδες οφείλουν να προσκομίζουν στη Δ.Δ.Ε. όταν αιτούνται έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτά.