Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση σε Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Δείτε τα σχετικά:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΜΕΑΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ ΠΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΕ ΕΕΕΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞ BRAILLE ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ