Τοποθετήσεις – διαθέσεις-ανακλήσεις και τροποποιήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών- Πράξεις 44η/28-11-2023 και 45η/29-11-2023(ανακοινοποίηση)

ΠΡΑΞΕΙΣ 44η/28-11-2023 ΚΑΙ 45η/29-11-2023

Τοποθετήσεις – διαθέσεις-ανακλήσεις και τροποποιήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δείτε τα σχετικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗ 44η & 45η ΑΝΑΚ