Τροποποίηση μερικής διάθεσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Πράξη 46η /11-12-2023

Δείτε τα σχετικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 46η