Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ.Δ.Ε. Δράμας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)  της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

Ενστάσεις επί των πινάκων υποβάλλονται από την Πέμπτη 5/10/2023 και ώρα 08.00 έως την Δευτέρα  9/10/2023 και ώρα 15.00.

 

Δείτε τους πίνακες εδώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ