Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ευρισκόμενων στην διάθεση ΠΥΣΔΕ στα εναπομείναντα οργανικά κενά

Βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα κενά Β’ φάση

Εναπομείναντα κενά για Βελτιώσεις-Οριστικές Τοποθετήσεις Β’ ΦΑΣΗ

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υπηρεσιακών μεταβολών – Νέες ημερομηνίες

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Κενά ειδικής αγωγής