Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά – ΠΥΣΔΕ Πράξη 18η & 19η

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΑΞΗ 18η 17.08.2021

Τοποθετήσεις – Οργανικά κενά μετά από βελτιώσεις – Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΔΕ

Υπεράριθμοι – Τοποθετήσεις – Οργανικά κενά

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Δράμας και του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δράμας ως Συμβουλίου Επιλογής