ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεραρίθμων – Οργανικά Κενά

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κατά κλάδο και οργανικά κενά Δ.Δ.Ε. Δράμας

Απασχόληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης και γραμματειακή υποστήριξη -ΔΔΕ Δράμας

Κενά για αναπληρωτές Β΄φάση»

Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά – ΠΥΣΔΕ Πράξη 18η & 19η

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΑΞΗ 18η 17.08.2021

θερινές υπηρεσίες 2021

3η φάση τοποθετήσεις_22_06_21