Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά & Ανακλήσεις και τροποποιήσεις Πράξη 31η 13-09-2023(Ανακοινοποίηση)

Δείτε τα σχετικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31η_13-9-2023