Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά & Ανακλήσεις και τροποποιήσεις Πράξη 27η 01-09-2023

Δείτε περισσότερα:

27η_01_09_2023