Κατανομή και συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων αρμοδιότητας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Δείτε τα σχετικά:

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ