Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» για όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2023-2024

Δείτε τα σχετικά:

2023_11_20_ΕΞΕ_132895_Ύλη-Οδηγίες_ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ_Α_Β_Γ_ΕΠΑΛ_σχ_έτος_2023-24_v4