Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Οι ενστάσεις επί των τοποθετήσεων των υπεράριθμων θα υποβάλλονται στο email της Δ.Δ.Ε. Δράμας «mail@dide.dra.sch.gr» από την Παρασκευή 10.05.2024 έως την Τρίτη 14.05.2024 στις 23:59.

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Αίτηση-θεραπείας