Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε τα σχετικά:

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023_2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝ_ΗΜΕΡ_ΕΚΚΛ_2023_24