Διεξαγωγή της 11ης Μαθητικής Συνάντησης Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με τίτλο « Conseil des Jeunes Citoyens»

Δείτε τα σχετικά:

ΕΞΕ – 128770 – 2023 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 11ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΤΙΤΛO CONSEIL DES JEUNES CITOYENS ΤΟΥ ΔΕΛΑΣΑΛ