Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών

Δείτε τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ