8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Ελληνισμός της Ανατολής: Πόντος, Μικρασία, Θράκη…»

Δείτε τα παρακάτω:

ΕΞΕ – 131894 – 2023 – Έγκριση υλοποίησης του 8ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ελληνισμός της Ανατολής Πόντος- Μικρασία- Θράκη.» που συνδι