Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-24

Δείτε τα σχετικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗ 1η (002)