Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Δείτε τα σχετικά:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 69Ν646ΝΚΠΔ-0ΤΤ