Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24 και έναρξη του προγράμματος

ΕΝΑΡΞΗ_ΕΔΕΜ_202324

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΤ_ΤΕ16_ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ