Πρόσκληση σε κύκλο Σεμιναρίων με θέμα « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τις φυσικές καταστροφές και την Κλιματική Κρίση: Αναλαμβάνουμε δράση …»

Δείτε τα σχετικά:

115.ΠΕΕΚΠΕ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΔΠΕ & ΔΔΕ)