Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε περισσότερα:

143634_Δ2_ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

143845_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2023_24_623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2023_24

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Ώρες