Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό ΕΕΠ και εγκύκλιος για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε ΟΠΣΥΔ μελών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Δείτε περισσότερα:

Ε4_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής_92Μ646ΜΤΛΗ-ΟΟΒ