Οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών της Δ.Δ.Ε. Δράμας

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών της Δ.Δ.Ε. Δράμας:

 

Α) ΔΕΚΤΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Μ.  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
8515/01.11.2023 712709 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.04
8885/09.11.2023 222840 ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03

 

Β)ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.