Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β

Δείτε τα σχετικά:

E_K-2023B

6ΨΜ746ΝΚΠΔ-ΩΤΜ (ΚΠΓ)