Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023_2024

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_Α_ΓΥΜΝ_2023_24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_B_ΓΥΜΝ_2023_24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_Γ_ΓΥΜΝ_2023_24