Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023_2024

ΣΥΝ_ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ_2023_24

ΣΥΝ_ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝ_2023_24