Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε τα σχετικά:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023_202

ΣΥΝ__Ξ ΓΛ_ΓΥΜΝ_2023_24