Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Δράμας

Δείτε περισσότερα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ 96ΕΕ46ΝΚΠΔ-ΕΔΖ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ