Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Δείτε περισσότερα:

Νέος τρόπος εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι.-έκδοση 1

2023 – ΦΕΚ 4805 Β“ – Καθορισμός συντελεστών ΕΒΕ και βαρύτητας Μουσικών Τμημάτων

2023 – ΦΕΚ 3927 Β“ – Νέος τρόπος εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα