Έκδοση ενημερωτικών εγκυκλίων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από το εθελοντικό σώμα Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών ‘eTwinning’ για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ‘eTwinning’

Δείτε τα σχετικά:

 

Έκδοση ενημερωτικών εγκυκλίων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από το εθελοντι

Πρότυπο Ενημερωτικής Εγκυκλίου προς ΠΔΕ 2023- 2024