Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε περισσότερα:

Εγκύκλιος διακριθέντων αθλητών 2023