Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ. έτους 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη εγκύκλιο.

Υπενθυμίζουμε πως:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
  2. Οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Δείτε την εγκύκλιο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2023-2024_ΑΔΑ_99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ