Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΝΑΡΞΗΣ_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΤ_ΠΕ02_03_04_06

ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2023_24