Έγκριση του Μαθητικού Διαδικτυακού Φεστιβάλ με τίτλο: «Science United Festival-Πρόγραμμα Ενωμένη Επιστήμη», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. (Γυμνάσια) της χώρας για το σχολικό έτος 2023-24.

Δείτε τα σχετικά:

Με έμφαση σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τάξεις υποδοχής παιδιών προσφύγων/μεταναστών ή τάξεις πρωινού σχολείου με παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες ή τάξεις με ευάλωτους/ες μαθητές/τριες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ SCIENCE UNITED PROJECT 2023-24