Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Γύρω γύρω όλη … η οικονομία» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2023-24.

Δείτε τα σχετικά:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ INCOMMON 2023-24