ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ- Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα:

ΕΕΠ_Πρόσκληση διόρθωση_ΦΕΚ 4 ΑΣΕΠ

Εγκύκλιος για διόρθωση πρόσκλησης_65ΨΑ46ΜΤΛΗ-31Χ

 

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.