Διάθεση ωρών για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε τα σχετικά:

20231208 141406_Ε1 Διάθεση ωρών για ειδικεύσεις στα Μουσ. Σχολεία 2023-2024

ΩΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 08-12-2023