Δελτίο Τύπου – Στοχεύοντας στο μέλλον

Δράμα, 7-11-2023

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, διοργανώνει για το σχολικό έτος 2023-2024, το ετήσιο αφιέρωμα: «Στοχεύοντας στο μέλλον».
Στόχος του αφιερώματος είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να κοιτάξει στοχαστικά στο μέλλον, διερευνώντας και αναδεικνύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες, θα αποκτήσουν τα εφόδια που απαιτούνται για να προάγουν ως ενήλικες αξίες που σχετίζονται με τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αειφόρο ανάπτυξη, την περιβαλλοντική συνείδηση, την ισότητα των φύλων, την κουλτούρα της ειρήνης, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη και να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως, κριτικός στοχασμός, εργασία σε ομάδες, επικοινωνία, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, ενσυναίσθηση, αλλά και μεταγνωστικές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση του ετήσιου αφιερώματος:
(α) η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Δράμας, θα αναλάβει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, όπως διαδικτυακά ή δια ζώσης σεμινάρια, συνεργασίες, επιμορφώσεις κ.ά, που θα αφορούν και θα εξετάζουν τις πιο πάνω αξίες και δεξιότητες του ετήσιου αφιερώματος και θα σχετίζονται με επιμέρους θέματα που αφορούν τη σύγχρονη διδακτική, την εκπαίδευση ενηλίκων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαιδευτική ηγεσία, την κουλτούρα συνεργασίας, την αντίσταση στην αλλαγή, τη συμπερίληψη, τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, κ.ά.

Την υλοποίηση των σεμιναρίων και επιμορφώσεων θα αναλάβουν με πρωτοβουλία της ΔΔΕ Δράμας ειδικοί ανά αντικείμενο επιστήμονες, καθώς, επίσης, εφόσον το επιθυμούν και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ή άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί με σχετικά ενδιαφέροντα/προσόντα, μετά από εκδήλωση σχετικού προς τη ΔΔΕ Δράμας ενδιαφέροντος.
(β) οι σχολικές μονάδες καλούνται εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και στην Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και στις επιμέρους λειτουργίες, καθώς και στους άξονες του Συλλογικού Προγραμματισμού Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων όπως, διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών, σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, σχέσεις σχολείου – οικογένειας, ηγεσία – οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας.

Με τη λήξη του σχολικού έτους θα γίνει παρουσίαση των δράσεων, η οποία θα συνοδεύεται από βιωματικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς, εστιασμένα στις θεματικές περιοχές του αφιερώματος.
Για προτάσεις συνεργασίας και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΔΕ Δρά-μας στα τηλέφωνα 2521351294, 225, 223 και να επισκέπτεστε τον σχετικό χώρο του αφιερώματος στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης https://dide.dra.sch.gr/